30 januari 2013

En rektors tankar

Vart är vi på väg?

Vad vill vi åstadkomma med möjligheterna med Internet och moderna digitala verktyg? Vad ska vi ha datorn, läsplattan, mobilen till? Vart ska vi åka?

Det handlar om att ha en förståelse för uppdraget. Så här ser jag på det:

Vårt uppdrag i skolan ska knyta an till den digitala världen där elever och pedagoger får ökad omvärldsuppfattning och står rustade för morgondagens samhälle.

Läs mer:
http://www.ledandetankar.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar