11 januari 2013

Förberedande möte inför resan

Idag träffades delegationen som ska åka till London för att besöka BETT 2013.
Syftet med mötet var att noga förbereda och planera vårt besök.

Punkter på agendan:
  1. Allt vi gör skall ha bäring på elevernas utveckling. Hur kan vi tillsammans se till att denna resa bidrar?
  2. Inom vilka områden skall vi hämta information?
  3. Vilka sessioner/talare belyser dessa områden? Vem bevakar vad?
  4. Vilka utställare skall bevakas? Av vem?
  5. Vilka andra besökare skall vi försöka nå? Vem av oss?
  6. Ett gemensamt format för rapportering under besöket; "debriefing", bloggande, dokument?
  7. Planera möte för uppföljning, hur skall det sammanfattas och spridas till nämnden och andra?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar