31 januari 2013

Patricia Diaz om Webbpublicering i undervisningen

Torsdag = föreläsningar. Jag hade särskilt sett fram emot Patricia Diaz föreläsning om Webbpublicering i skolan.
http://www.patriciadiaz.se/

När Patricia får frågan om eleverna lär sig mer, så blir svaret att de lär sig fler!
Patricia menar att eleverna lär sig fler sätt att:
Söka kunskap
Kommunicera
Skapa och lära

Med webbpublicering möjliggörs:
Samarbete
Synliggörande
Källkritik
Upphovsrätt - ex vilka bilder får användas?
Formativ bedömning

Exempel på plattformar för publicering är Blogger, Wordpress, Google sites, Wikispaces och Weebly. Skolarbetet får verkliga mottagare. Arbetet ligger kvar och eleverna kan få syn på sina lärprocesser.

Med Titanpad kan eleverna arbeta i samma dokument/chattdiskussioner. Olika författare markeras med olika färger. Alla elever ges samma möjlighet att komma till tals.

Film i undervisningen. Publicering på Youtube.
Flipped classroom visar eleverna exempel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar