27 januari 2013

Ready for takeoff

Om 3 dagar bär det av till BETT 2013! Besöket i London ska ge avtryck  i verksamheten. Min förhoppning är att inhämta inspiration och kunskap för att fortsätta att utveckla förskola och skola i både mitt eget område och i kommunen. Jag ser fram emot att lyssna till bl.a. Patricia Diaz, Tomas Kroksmark och Patrik Glad och jag ser fram emot att få insupa innovativa idéer på mässan och utbyta erfarenheter med skolledarkollegor och pedagoger. 
På arbetsbordet ligger just nu Patricias bok ”Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande” och hennes föreläsning tillsammans med Patrik Glads om "paddagogik" ser jag lite extra fram emot. 


Jag är absolut "Ready for takeoff"!

1 kommentar: