31 januari 2013

Vänd på frågan

När är vi framme vid att läsplattor kan göra allt som datorer kan. Snart om inte redan.
Kanske är det dags att vända på frågan: Finns det något läsplattan inte klarar som måste göras som tidigare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar