3 februari 2013

Besök på Honywood Community Science SchoolBesöket på Honywood var mycket intressant och givande. Vi träffade först biträdande rektorn Mark Williamson som hälsade oss välkomna och berättade om Honywoods filosofi, deras väg att ändra arbetssättet för att förbättra resultatet för eleverna. Han berättade att arbetet hade nu pågått i 10 år och hade förbättrat skolans resultat avsevärt.

Filosofin i deras arbete hade sin grund i "Independant Learning" (individuellt lärande). Det utgick från att eleven lär sig bäst när han kan identifiera sitt lärande och söka den kunskap han eller hon behöver för att klara uppgiften och utvecklas. Det gör att eleven blir inlärningsinriktad och inte passiv eller passé där skadegörelse och bråk också förekommer. De hade väldigt lite undervisning framme från tavlan utan eleverna fick arbetsuppgifter digitalt som de skulle arbeta med. Läraren gick sedan runt i klassrummet och guidade hela tiden eleverna i arbetet så att de utmanades. iPaden var ett oumbärligt stöd i detta arbetet och användes flitigt.

Vi guidades runt på skolan i smågrupper om två gäster med två elever. Eleverna var från year 7 och var 11år gamla. Vi gick runt på hela skolan och gick in i 10 olika klassrum i en mängd olika ämnen. Jag slogs av hur lugnt det var på skolan och att det hela tiden pågick kunskapsinhämtande aktiviteter i salarna. Lärarna var hela tiden ute hos eleverna och såg till att alla fick den handledning de behövde. Varje lektionspass var 100 minuter och det tyckte eleverna var lagom. Vi pratade med många elever och de berättade att de var mycket nöjda med sina iPads och föredrog dem framför bärbara. Ända nackdelen var skrivandet men det gick ju bra för hand när det behövdes.

Jag blev väldigt inspirerad och kände att de verkligen hade hittat något här.
Man kan sammanfatta deras tankar med:

Sätt elevens lärande i fokus
Låt dem växa och få självförtroende i lärandet
Arbeta fram uppgifter som vägleder dem i arbetet. (Nyare typ av uppgifter designade för att leda till djupare och starkare kunskaper)
Ha längre lektioner. Vid korta lektioner måste de hela tiden slå på och av sitt kunskapsinhämtande
Alla lärare på skolan ska köra samma koncept. Ledningen styr upp och internutbildar gärna.

De hade använd iPads sedan 2009 och han påpekade att de endast var ett stöd för eleverna och lärarna i deras arbete.

http://www.honywoodschool.comInga kommentarer:

Skicka en kommentar