1 februari 2013

Digitalt lärande går an

Ytterligare en givande dag i London. Jag hann med fyra föreläsningar på bett.
Maximize Impact in Your Classroom with google apps gjorde störst intryck på mig. Även Top 10 tips to embracing the cloud in the classroom var intressant - även om UPS systemet kraschade i talande stund och alla microsoft-specialister for runt för att lösa det tillfälliga (!) problemet.
Jag halkade in på en föreläsning om ledarskap - som gav min ytterligare tro på att kompetens är A & O bland lärare. Talaren, Dame Sylvia Morris sa "Är du inte beredd att vara en given ledare i klassrummet har du ingenting där att göra". Intressant. Hon sa också att allt vi gör påverkar våra elever - det är därför vi måste vara en säker ledare, tom våra kläder påverkar hur eleverna uppfattar oss - visserligen ingen nyhet i sig - men det är ändå värt att upprepa. Sist men inte minst A new era for digital learning... kunde jag inte lyssna så mycket på men blev ändå medveten om att det finns ingen återvändo.

Digitalt lärande går definitivt an

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar