1 februari 2013

Flippat klassrum i klassrummet!

Få alla elever att vara (inter)aktiva - nearpod och explain everything, här snackar vi 21st century classroom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar