3 februari 2013

Från BETT mot nutiden och framtiden

Ja, nu är delegationen åter på svensk mark efter tre otroligt inspirerande dagar i London. Arbetet med att ta Trelleborgs förskolor och skolor mot nutiden och framtiden tar ett tydligt avstamp i och med detta.
Skolan är en del av samhället och det faktum att vi lever i ett digitaliserat samhälle medför att skolan måste vara detsamma.

Jag summerar kort mina största behållningar från föreläsningsdagen. Under torsdagen lyssnade vi till en rad föreläsare:
  • Les Foltos: Fortbildningen är död, leve fortbildningen! Kollegialt samarbete för skolutveckling
  • Patricia Diaz: Webbpublicering i skolan-självklart, inspirerande och busenkelt
  • Patrik Glad: Paddagogiken och Lgr11: iPad som ett kreativt, inkluderande och tränande redskap
  • Daniel Gomejzon: Gamla lekar får nytt liv som spel i idrottssalen
  • Daniel Barker: Flipped classroom. Eleverna ägnar mindre tid åt studierna, men lär sig mera. Hur är det möjligt? 
  • Tomas Kroksmark: Den sofistikerade instruktionen, datorspelens pedagogik
Samtliga föreläsare var otroligt inspirerande att lyssna till och jag fängslades av deras engagerade i sitt uppdrag som lärare. Engagerade i att hitta vägar till elevens lärande genom att använda olika undervisningsmetoder där digitala verktyg är en naturlig del. Daniel Barker, Patricia Diaz, Patrik Glad och Daniel Gomejzon delade med sig av sina arbetssätt för att fånga elevernas intresse och hitta deras egen motivation, lust att lära och kreativitet. Det entreprenöriella lärandet stod helt klart i fokus. 

Patricia Diaz har skrivit ett blogginlägg där hon delar med sig av sin presentation från föreläsningen. 


Webbpublicering i undervisningen – självklart, inspirerande och busenkelt from Patricia Diaz

Daniel Gomejzons föreläsning handlade om undervisning i idrott och hälsa. Han visade och berättade hur han fångade elevernas intresse och individanpassade undervisningen genom att bl.a använda digitala verktyg. I följande klipp använder han QR-koder i undervisningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar