1 februari 2013

IT som mål eller medel?


På en mässa av det här slaget är det vanligt att mål och medel blandas ihop.Försäljare har en tendens att tex lyfta fram paddor som svar på alla pedagogiska utmaningar. De talar om paddagogik och presenterar användningsområden utan ett sammanhang. Därför är det befriande att lyssna på skickliga pedagoger som sätter verktyget i ett sammanhang. Utgångspunkten är inte paddan utan utmaningen att öka elevernas måluppfyllelse.

Vi lyssnade på tre gymnasielärare som tydligt startade i elevernas måluppfyllelse, såg den pedagogiska utmaningen och hittade tekniska lösningar för att föra elevernas kunskapsutveckling framåt. Självaste Ruben Puentadura hade varit imponerad. Detta genomsyrade även vårt skolbesök på Flitch Green Academy. En primary school med 220 glada elever. Tekniken var inte i centrum utan användningen varierande utifrån behovet. Alla lärsituationer hade förankringar i vardagslivet. Alla digitala verktyg kom naturligt in i undervisningen. Jag tycker det är ställt utom allt tvivel att de dIgitala verktygen bibehåller och utvecklar passionen för lärandet - det livslånga lärandet.
Att hänga med i den tekniska utvecklingen är vår skyldighet.Utmaningen ligger i kompetensutvecklingen för att kunna använda den på rätt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar