4 februari 2013

Samlade intryck

Stor entusiasm bland Trelleborgs pedagoger bäddar för en fortsatt utveckling när det gäller att använda IT, på olika sätt alltefter behov. Det är lätt att imponeras av all teknik, men den får aldrig bli ett självändamål, utan kommer alltid vara ett av flera medel för att eleverna skall få bästa möjliga förutsättningar att nå målen.
Det är för elevernas utveckling vi alla är här, och allt som görs i vår organisation skall bidra till den. På vilket sätt bidrar då ett besök på BETT till elevernas utveckling? Det bör var och en kunna sammanfatta. Mitt besök på BETT bidrar genom att jag fått en insikt i olika metoder och tekniker, och en övertygelse om att nödvändig teknik finns. Tekniken behöver inte vara avancerad, det visade sig i flera exempel. Ingen kan längre påstå att det inte är möjligt att hitta en väg för varje elev.
Tack till er som var med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar