1 februari 2013

Värdefullt för Trelleborg

Som politiker i Bildningsnämnden är jag glad och stolt över den entusiasm som våra pedagoger visar för ny teknik och nya sätt att arbeta. Det måste naturligtvis sättas in i sammanhang och anpassas till vår miljö och våra elever, och allt kanske inte alls passar oss. Men det är helt nödvändigt för framtida resultat att vi alla är beredda att se möjligheterna. Jag ser fram emot att ett antal av dessa idéer testas i Trelleborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar