Delegationen

Delegationen från Trelleborgs kommun som besöker BETT 2013 består av:

Lars Mikkelä
Ordförande, bildningsnämnden
Tel. 0708-81 71 25
lars.mikkela@trelleborg.se
_________________________________

Magnus Wikström
Bitr. förvaltningschef
Verksamhetschef, Söderslättsgymnasiet
Tel. 0708-81 75 06
_________________________________

Michel El-Dabh
Systemchef, bildningsförvaltningen
Tel. 0708-81 76 43
_________________________________

Jan Jönsson
It-samordnare, bildningsförvaltningen
Tel. 0708-81 75 26
_________________________________

Ola Arvastsson
It-samordnare, bildningsförvaltningen
Tel. 0734-42 25 21
ola.arvastsson@trelleborg.se
_________________________________

Charlotte Furtenbach
Specialpedagog, Söderslättsgymnasiet
Skoldatateket
Tel. 0734- 42 27 75
charlotte.furtenbach@skola.trelleborg.se
_________________________________

Christina Nilsson
Resurspedagog, Liljeborgs rektorsområde
Skoldatateket
Tel. 0734-42 29 37
christina.m.nilsson@skola.trelleborg.se
_________________________________

Anna Gudmundsson
Specialpedagog, Skoldatateket
Tel. 0734-42 25 77
anna.gudmundsson@skola.trelleborg.se
________________________________

Maria Wedeberg-Muzinic
IT-tekniker, IT-enheten
Tel. 0708-81 73 00
maria.wedeberg-muzinic@trelleborg.se
________________________________

Mattias Rådmark
Rektor, RO6, Söderslättsgymnasiet
Tel. 0708-81 73 46
mattias.radmark@trelleborg.se
________________________________

Ulf Jakobsson
Rektor, Liljeborgsskolan
Tel. 0708-81 74 95
ulf.jakobsson@trelleborg.se
________________________________

Jonatan Folke
IKT-pedagog, AV-Media
Tel. 0734-42 27 16
jonatan.folke@trelleborg.se
________________________________

Björn Gullberg
Mediatekniker, AV-Media
Tel. 0734-42 27 25
bjorn.gullberg@trelleborg.se
________________________________

Jörgen Holmquist
Lärare och processledare, Liljeborgsskolan
Tel. 0703-20 84 78
jorgen.holmquist@skola.trelleborg.se
________________________________

Sven Karlström
Systemförvaltare, bildningsförvaltningen
Tel. 0708-81 75 42
sven.karlstrom@skola.trelleborg.se
________________________________

Cecilia Hansson
Rektor/Förskolechef
Smygehamns rektorsområde
Tel. 0708-81 78 82
cecilia.hansson@skola.trelleborg.se
________________________________

Susanne Hulting
Lärare, Klagstorps skola
Tel. 0733-38 77 68
________________________________

Anna Olsson
Förskollärare, Ängens förskola
Tel. 0733-71 46 90
________________________________

Linda Ellinore Lindberg
Lärare, Söderslättsgymnasiet
Tel. 0709-11 28 42