4 februari 2013

Nu är det dags att utmana!


Efter tre intensiva, inspirerande och mycket givande dagar i London är man tillbaka i Sverige igen. Eller är man det? Ja, kanske rent fysiskt men definitivt inte mentalt ännu. Alla tankar, alla intryck, alla möten – ja, allt från dessa dagar åker just nu runt i huvudet och försöker hitta en plats att kunna gro och växa vidare på.

Under hemresan frågade en medresenär, som satt bredvid mig på flygplanet, följande:

”Om du måste välja ut en sak, vad är det starkaste intrycket du tar med dig hem?”

Mina tankar hamnade först på alla dessa intressanta och inspirerande föreläsningar.

Tomas Kroksmark - Professorn i pedagogiskt arbete som på ett humoristiskt och träffsäkert sätt berättade om sin forskning kring datorspelens pedagogik.

Patricia Diaz – Språkläraren som med hjälp av digitala verktyg fått den, i klassrummet, lite blyga och tysta eleven att rappa på Youtube.

Patrik Glad – Läraren som i en rasande takt gav tips på hur iPads och olika appar kan kombineras för att göra lärandet kreativt och undervisningen inkluderande.

Daniel Gomejzon – Idrottsläraren som gjort om datorspel till gymnastik och lyft både lektionerna och Super Mario Bros till nya höjder.

Daniel Barker – Läraren i matematik och fysik som ”flippat” klassrummet och använder roliga videoklipp på Youtube för att väcka elevernas intresse för fysik.


Mina tankar gick sedan vidare till den stora BETT-mässan.
Alla dessa utställare, alla dessa människor, sorlet i den gigantiska mässhallen.

Googles gigantiska monter med lärare som, tillsammans med sina elever, föreläste och demonstrerade hur de använde Googles verktyg i undervisningen.

Microsoft som visade upp sin nya ”surfplatta” och berättade om att det varje dag lanseras över 500 nya appar till deras senaste plattform.

DisplayNote som flyttar presentationerna från väggen direkt till elevernas läsplattor.

MicroStation som gjorde om 5 kvadratmeter monter till en studio i världsklass och fick min chef att bli intervjuad i en kinesisk TV-show.


Vad är då det starkaste intrycket jag tar med mig hem?

Trots alla dessa fantastiska föreläsningar, tillsammans med alla tekniska lösningar, är det starkaste intrycket för mig att se vilket oerhört stort engagemang det finns hos våra pedagoger, skolledare och politiker i Trelleborg. Jag är säker på att detta engagemang, som måste genomsyra hela verksamheten, är en betydande faktor för att vi ska kunna ta förskolan, skolan och lärandet till nya höjder.


I min roll som IT-samordnare ger dessa dagar mig både energi och motivation till det fortsatta arbetet med att utveckla och möjliggöra användningen av IT och teknik inom våra skolor och förskolor. Nu tänker jag utmana! Utmana alla våra pedagoger och skolledare att tala om vad, hur och varför de vill använda tekniken i skolan. På vilket sätt kommer det att bidra till elevernas utveckling och lärande?

Ola Arvastsson
IT-samordnare
Bildningsförvaltningen

Samlade intryck

Stor entusiasm bland Trelleborgs pedagoger bäddar för en fortsatt utveckling när det gäller att använda IT, på olika sätt alltefter behov. Det är lätt att imponeras av all teknik, men den får aldrig bli ett självändamål, utan kommer alltid vara ett av flera medel för att eleverna skall få bästa möjliga förutsättningar att nå målen.
Det är för elevernas utveckling vi alla är här, och allt som görs i vår organisation skall bidra till den. På vilket sätt bidrar då ett besök på BETT till elevernas utveckling? Det bör var och en kunna sammanfatta. Mitt besök på BETT bidrar genom att jag fått en insikt i olika metoder och tekniker, och en övertygelse om att nödvändig teknik finns. Tekniken behöver inte vara avancerad, det visade sig i flera exempel. Ingen kan längre påstå att det inte är möjligt att hitta en väg för varje elev.
Tack till er som var med.

3 februari 2013

Från BETT mot nutiden och framtiden

Ja, nu är delegationen åter på svensk mark efter tre otroligt inspirerande dagar i London. Arbetet med att ta Trelleborgs förskolor och skolor mot nutiden och framtiden tar ett tydligt avstamp i och med detta.
Skolan är en del av samhället och det faktum att vi lever i ett digitaliserat samhälle medför att skolan måste vara detsamma.

Jag summerar kort mina största behållningar från föreläsningsdagen. Under torsdagen lyssnade vi till en rad föreläsare:
  • Les Foltos: Fortbildningen är död, leve fortbildningen! Kollegialt samarbete för skolutveckling
  • Patricia Diaz: Webbpublicering i skolan-självklart, inspirerande och busenkelt
  • Patrik Glad: Paddagogiken och Lgr11: iPad som ett kreativt, inkluderande och tränande redskap
  • Daniel Gomejzon: Gamla lekar får nytt liv som spel i idrottssalen
  • Daniel Barker: Flipped classroom. Eleverna ägnar mindre tid åt studierna, men lär sig mera. Hur är det möjligt? 
  • Tomas Kroksmark: Den sofistikerade instruktionen, datorspelens pedagogik
Samtliga föreläsare var otroligt inspirerande att lyssna till och jag fängslades av deras engagerade i sitt uppdrag som lärare. Engagerade i att hitta vägar till elevens lärande genom att använda olika undervisningsmetoder där digitala verktyg är en naturlig del. Daniel Barker, Patricia Diaz, Patrik Glad och Daniel Gomejzon delade med sig av sina arbetssätt för att fånga elevernas intresse och hitta deras egen motivation, lust att lära och kreativitet. Det entreprenöriella lärandet stod helt klart i fokus. 

Patricia Diaz har skrivit ett blogginlägg där hon delar med sig av sin presentation från föreläsningen. 


Webbpublicering i undervisningen – självklart, inspirerande och busenkelt from Patricia Diaz

Daniel Gomejzons föreläsning handlade om undervisning i idrott och hälsa. Han visade och berättade hur han fångade elevernas intresse och individanpassade undervisningen genom att bl.a använda digitala verktyg. I följande klipp använder han QR-koder i undervisningen.

Honywood Community Science School


Då var jag tillbaka i vinter-Sverige och har haft tid att reflektera lite kring dessa givande dagar jag fått vara med om i London; så många innovativa människor med stort engagemang och vilja att dela med sig och då menar jag deltagarna såväl som föreläsarna! Studiebesöket på Honywood Community Science School bär jag med mig speciellt. Vi blev mottagna av Mr Williams som inledde med en presentation av sin verksamhet och visade prov på en fantastisk kunskapssyn. Det har varit en resa på 10 år att bli medveten om vad han trodde på och sedan finna personal som ville jobba så. Alla elever på skolan har varsin iPad, men han var noga att påpeka att de endast var ett komplement som man just nu, bland annat, använde för att få en högre måluppfyllelse mot läroplanen. Han vill inte kalla det att eleverna jobbar; de lär sig!


Mr Williams påstod att eleverna hade full koll på vad de skulle göra, hur de skulle göra det och varför - och vad vi såg, stämde det till fullo. Vi får en guidad tur av elever på skolan mellan kl 14 och 15 en fredag eftermiddag och ser engagemang och full aktivitet bland alla elever. Det kan se ut som anarki i klassrummet, men fråga dem vad de håller på med så kan de svara, säger Mr Williams!


Eleverna pratar mycket med varandra. Kan man förklara något för någon annan fördjupas kunskaperna.


Alla uppgifter är uppe på en smartboard i klassrummet. De får sina uppgifter till sig som pdf i sina iPads. De har alltid 100 minuterslektioner.Besök på Honywood Community Science SchoolBesöket på Honywood var mycket intressant och givande. Vi träffade först biträdande rektorn Mark Williamson som hälsade oss välkomna och berättade om Honywoods filosofi, deras väg att ändra arbetssättet för att förbättra resultatet för eleverna. Han berättade att arbetet hade nu pågått i 10 år och hade förbättrat skolans resultat avsevärt.

Filosofin i deras arbete hade sin grund i "Independant Learning" (individuellt lärande). Det utgick från att eleven lär sig bäst när han kan identifiera sitt lärande och söka den kunskap han eller hon behöver för att klara uppgiften och utvecklas. Det gör att eleven blir inlärningsinriktad och inte passiv eller passé där skadegörelse och bråk också förekommer. De hade väldigt lite undervisning framme från tavlan utan eleverna fick arbetsuppgifter digitalt som de skulle arbeta med. Läraren gick sedan runt i klassrummet och guidade hela tiden eleverna i arbetet så att de utmanades. iPaden var ett oumbärligt stöd i detta arbetet och användes flitigt.

Vi guidades runt på skolan i smågrupper om två gäster med två elever. Eleverna var från year 7 och var 11år gamla. Vi gick runt på hela skolan och gick in i 10 olika klassrum i en mängd olika ämnen. Jag slogs av hur lugnt det var på skolan och att det hela tiden pågick kunskapsinhämtande aktiviteter i salarna. Lärarna var hela tiden ute hos eleverna och såg till att alla fick den handledning de behövde. Varje lektionspass var 100 minuter och det tyckte eleverna var lagom. Vi pratade med många elever och de berättade att de var mycket nöjda med sina iPads och föredrog dem framför bärbara. Ända nackdelen var skrivandet men det gick ju bra för hand när det behövdes.

Jag blev väldigt inspirerad och kände att de verkligen hade hittat något här.
Man kan sammanfatta deras tankar med:

Sätt elevens lärande i fokus
Låt dem växa och få självförtroende i lärandet
Arbeta fram uppgifter som vägleder dem i arbetet. (Nyare typ av uppgifter designade för att leda till djupare och starkare kunskaper)
Ha längre lektioner. Vid korta lektioner måste de hela tiden slå på och av sitt kunskapsinhämtande
Alla lärare på skolan ska köra samma koncept. Ledningen styr upp och internutbildar gärna.

De hade använd iPads sedan 2009 och han påpekade att de endast var ett stöd för eleverna och lärarna i deras arbete.

http://www.honywoodschool.comPå BETTet

En reflektion efter händelserika dagar...

http://ledandetankar.blogspot.se

2 februari 2013

Reflektion...

Hemma igen och väskan håller på att packas upp. Men under tiden går tankarna tillbaka till dagarna tre i London.

Jag blev imponerad av de tre gymnasielärarna som genom enkla tekniska lösningar fick elevernas uppmärksamhet och möjlighet till högre måluppfyllelse. Det gäller att möta eleverna på deras arena. Att t.ex. spela in lektioner/föreläsningar som eleverna kan titta på innan lektionen är en enkel lösning för elever som behöver förförståelse och/eller mycket repetition i sin inlärning. Undra om Daniel Barker tänkte på detta när han började använda Flipped classroom? Använd en Smartphone eller varför inte en lärplatta.

På mässan fokuserade jag på den specialpedagogiska avdelningen där jag fick ta del av nya pedagogiska appar som kan kunna ersätta och eller komplettera pedagogiska PC- program som t.ex. Widgits Symwriter. Att ha en app som denna känner jag att vi kan nå fler elever och hjälpa dem i sin språkutveckling.

Lyssnade även på ett företag som framställer pedagogiska spelappar med fokus på elever med motoriska svårigheter eller inlärningsproblematik. Bra att de tänker på alla elever. Det gäller ju att pedagogerna ges möjlighet till att " kratta brett" i sin undervisning och skapa stimulerande undervisningsmiljöer.

Mässan är stor och där finns många tekniska lösningar för skolans olika verksamheter. Nu gäller det att börja använda oss av teknikens alla möjligheter och som tidigare blogginlägg ha tagit upp att den även sätts in i ett sammanhang.

Efter dessa dagar känner jag att Skoldatateket har många tekniska nyheter att utvärdera samt omsätta en del av dem till individuella IT-lösningar. Spännande!