3 februari 2013

Honywood Community Science School


Då var jag tillbaka i vinter-Sverige och har haft tid att reflektera lite kring dessa givande dagar jag fått vara med om i London; så många innovativa människor med stort engagemang och vilja att dela med sig och då menar jag deltagarna såväl som föreläsarna! Studiebesöket på Honywood Community Science School bär jag med mig speciellt. Vi blev mottagna av Mr Williams som inledde med en presentation av sin verksamhet och visade prov på en fantastisk kunskapssyn. Det har varit en resa på 10 år att bli medveten om vad han trodde på och sedan finna personal som ville jobba så. Alla elever på skolan har varsin iPad, men han var noga att påpeka att de endast var ett komplement som man just nu, bland annat, använde för att få en högre måluppfyllelse mot läroplanen. Han vill inte kalla det att eleverna jobbar; de lär sig!


Mr Williams påstod att eleverna hade full koll på vad de skulle göra, hur de skulle göra det och varför - och vad vi såg, stämde det till fullo. Vi får en guidad tur av elever på skolan mellan kl 14 och 15 en fredag eftermiddag och ser engagemang och full aktivitet bland alla elever. Det kan se ut som anarki i klassrummet, men fråga dem vad de håller på med så kan de svara, säger Mr Williams!


Eleverna pratar mycket med varandra. Kan man förklara något för någon annan fördjupas kunskaperna.


Alla uppgifter är uppe på en smartboard i klassrummet. De får sina uppgifter till sig som pdf i sina iPads. De har alltid 100 minuterslektioner.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar